Privacy

Estvo gebruikt alleen informatie over en maakt uitsluitend gebruik van persoonlijke gegevens die vanuit de wetgeving nodig zijn om een factuur te maken.
Normaliter hebben we informatie over uw naam en contact gegevens zoals mailadres, telefoonnummers enz, en zullen wij geen informatie verkrijgen of bewaren die als gevoelig kan worden beschouwd. De informatie zal niet worden gedeeld anders dan voor back-up doeleinde vanwege onze zakelijke relatie. Wij zullen de informatie over u verwijderen wanneer deze overbodig en niet langer nodig is.

Jouw privacy staat bij ons voorop Wij zullen er alles aan doen om de privacy van gebruikers op onze website te beschermen. In onderstaande  privacy voorwaarden kun je lezen wat we aan informatie verzamelen, hoe en waar wij deze informatie vervolgens toepassen.
Lees onze privacy voorwaarden voordat je een zakelijk account aanmaakt, bestelt of op andere wijze gebruikt maakt van onze website.

Estvo maakt uitsluitend gebruik van persoonlijke gegevens die vanuit de wetgeving nodig zijn om een factuur te maken.

Artikel 1. Toepasselijkheid privacy voorwaarden

Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.estvo.nl
en het regelen en verwerking van persoonsgegevens via de website.

Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens

2A Estvo kan via de website de volgende persoonsgegevens verzamelen: naam, adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, telefoonnummer, wachtwoorden.

2B Deze persoonsgegevens worden verzameld via de website middels registratie formulier.
het plaatsen van een bestelling of door op een andere manier gebruik te maken van onze website.

2C Estvo verwerkt deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

2D Estvo gebruikt jouw persoonsgegevens enkel zoals beschreven in deze privacy voorwaarden.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerkte persoonsgegevens

3A Estvo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden zoals hieronder gespecificeerd:

Ter uitvoering van de overeenkomst: Wanneer je een bestelling plaatst, worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Klantenservice: de persoonsgegevens worden gebruikt om klantenservice te bieden en te verbeteren.
Communicatie: de persoonsgegevens worden gebruikt om met je te communiceren over zaken die van belang zijn voor je account en/of gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten.

Artikel 4. Beveiliging

4A Alle gegevens worden verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.
De communicatie via de website vind via een https-protocol plaats die versleuteld is

4B Estvo heeft een wettelijke verplichting voor de bewaartermijn van de gegevens van 7 jaar de wettelijke fiscale bewaarplicht. Indien u gegevens in deze periode niet hergebruikt worden zullen ze worden verwijderd.

Artikel 5. Inzage, correctie en verwijdering

Je kunt ons altijd verzoeken om je persoonsgegevens aan te vullen, af te schermen of te verwijderen indien deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, of als je Estvo wil verzoeken jouw gegevens te verwijderen, kun je dit verzoek versturen naar:
E-mail: info@estvo.nl

Artikel 6. Overige bepalingen

6A Estvo is te allen tijde bevoegd jouw account zonder kennisgeving te verwijderen. In geen enkel geval is Estvo enige vergoeding verschuldigd voor het beëindigen van het account.

6B Deze privacy voorwaarden zijn opgemaakt per April 2018